Trâu già ăn cỏ non hết rồi giờ là trâu già ăn cỏ già