Người đàn ông có khả năng dừng thời gian và thích làm chuyện đồi bại