Nện em kế xinh đẹp lồn không lông

Chịch em họ xinh đẹp lồn không lông
Nện em kế xinh đẹp lồn không lông